ثبت‌نام سامانه پیامکی

تعرفه پیامک‌ها

حداقل تعداد خرید پیامک رایگان یک ستاره دو ستاره
1 عدد 17.8 تومان 16.8 تومان 14.8 تومان
10 هزارعدد 16.8 تومان 16.5 تومان 14.8 تومان
50 هزارعدد 16.5 تومان 16.2 تومان 14.8 تومان
100 هزارعدد 16.2 تومان 15.5 تومان 14.8 تومان
1 میلیون عدد 15.5 تومان 15.2 تومان 14.8 تومان