تیرچه‌سازی خانی

مدیریت اینستاگرام
کارفرما آقای رضاخانی
موارد اجرا طراحی پست
طراحی استوری
افزایش فالوور
کامنت تبلیغاتی
دایرکت تبلیغاتی
تاریخ اجرا خرداد 1399