به ما بپیوندید

ثبت‌نام زرین‌پال

توضیحات

  1.  فرم احراز هویت را از این‌جا (لینک دانلود) دانلود کنید، پرینت بگیرید و پس از مطالعه امضاء کنید.
  2. اصل کارت ملی خود را در قسمت مربوطه بچسبانید و از خودتان در حالی‌که فرم احراز هویت را در دست گرفته‌اید عکس بگیرید.
  3. از کارت ملی خود به صورت جداگانه عکس بگیرید.
  4. عکس‌های گرفته‌شده را در فرم زیر و در محل‌های تعیین‌شده بارگذاری و ارسال کنید.

نکته: توجه داشته باشید که تصویر احراز هویت دقیقا مانند (نمونه تصویر احراز هویت) باشید.