به ما بپیوندید

پاکت نامه یا گاهی انوِلوپ (Envelope) نوعی پاکت برای بسته‌بندی است که معمولاً از جنس کاغذ است و برای انتقال برگ کاغذ یا کارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پاکت در سایزهای مختلفی وجود دارد که از جمله آنان در ایران می‌توان به پاکت نامه ، پاکت A5، پاکت A4 و پاکت A3 اشاره کرد.

در ایران کاغذهای مصرفی برای چاپ پاکت، تحریر 80گرم، تحریر 100گرم، کتان 120گرم، گلاسه 135گرم و کارتی 140گرم می‌باشد که توسط دستگاه افست در تعداد 1000، 2000 یا 5000تایی چاپ می‌شوند.

مزایای چاپ بام سفید

icon-graphic-design

طراحی اختصاصی

icon-badge

تضمین کیفیت

icon-delivery-truck

ارسال رایگان

قیمت چاپ پاکت

سایزتیراژتحویلقیمت (تومان)
نامه10003 روزکاری2,280,000
20003 روزکاری3,435,000
50007 روزکاری5,760,000
A510003 روزکاری2,675,000
20003 روزکاری4,025,000
50007 روزکاری6,690,000
A410003 روزکاری4,235,000
20003 روزکاری6,315,000
50007 روزکاری11,010,000
A310005 روزکاری7,035,000
20005 روزکاری11,710,000
50005 روزکاری21,385,000
سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان)
نامه 1000 3 روزکاری 2,635,000
2000 3 روزکاری 4,150,000
5000 7 روزکاری 7,545,000
A5 1000 3 روزکاری 3,040,000
2000 3 روزکاری 4,750,000
5000 7 روزکاری 8,505,000
A4 1000 3 روزکاری 4,960,000
2000 3 روزکاری 7,770,000
5000 7 روزکاری 14,635,000
A3 1000 5 روزکاری 8,485,000
2000 5 روزکاری 14,605,000
5000 5 روزکاری 28,620,000
سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان)
نامه 1000 7 روزکاری 2,280,000
A5 7 روزکاری 2,870,000
A4 7 روزکاری 4,830,000
A3 7 روزکاری 8,510,000
سایز تیراژ تحویل قیمت (تومان)
نامه 1000 7 روزکاری 2,545,000
A5 7 روزکاری 3,200,000
A4 7 روزکاری 5,480,000
A3 7 روزکاری 9,570,000
سایزتیراژتحویلقیمت (تومان)
نامه100012 روزکاری3,075,000
200012 روزکاری5,045,000
A5100012 روزکاری3,315,000
200012 روزکاری5,505,000
A4100012 روزکاری5,530,000
200012 روزکاری9,105,000